ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891

01 / 10 / 2017

Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891 προχωρά στη σύσταση «Ομάδας Εθελοντών» με σκοπό την παροχή, δια μέσου της Ομάδας, βοηθητικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς δραστηριότητας της Παναχαϊκής.
Μέλη της "Ομάδας Εθελοντών" μπορούν να είναι μόνο άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που επιθυμούν να υποβάλλουν την σχετική Αίτηση Εθελοντή - Εθελόντριας.
Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί Μητρώο Εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή μπορούν να υποβάλλουν την παρακάτω αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@pfc1891.gr της ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891.
Πληροφορίες: τηλ. 2182189913

ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
 
Επώνυμο:………………………………………………………….
Όνομα:…………………………………………………………….
Ημερ.Γέννησης:…………………………………………………
Επάγγελμα:………………………………………………………
Διεύθ.Κατοικίας:…………………………………………………
(Οδός/Αριθμος/Τ.Κ.:……………………………………………
(Δήμος/Περιοχή)…………………………………………………
Τηλέφ.Επικοινωνίας:……………………………………………
Email:…………………………………………………………………
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
• Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σωστά
• Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στην διάθεση της ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 και θα συμπεριληφθούν στο Μητρώο Εθελοντών της Ομάδας.                                    

© 2017 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891    |   ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική